Druki CMR

Kto ma obowiązek wypełniać druki CMR?

Druki CMR to po prostu listy przewozowe, które są niezbędne, aby firmy transportowe mogły przewozić towary. Jednak wiele osób zwłaszcza na początku współpracy z firmami spedycyjnymi jeszcze nie orientuje się kto powinien wypełnić druk CMR, jak taki druk wypełnić i skąd w ogóle wziąć jego wzór. Żeby poznać zasady trzeba zapoznać się z treścią konwencji o międzynarodowym przewozie drogowym towarów. Warto przeczytać zwłaszcza artykuły 5, 6 i 7, które wyjaśniają pewne zagadnienia. Konwencję w skrócie nazywa się konwencją CMR i stąd też nazwa listów przewozowych jako druków CMR, których wzór można pobrać ze strony internetowej drukarni – druczki.eu.

 Kto powinien wypełnić druki CMR według prawa?

 W teorii do czynienia ma się z dwoma orientacjami. Najczęściej druki CMR wypełnia nadawca, czyli podmiot zobowiązany do wydania listu przewozowego. Jednak druga orientacja wskazuje, że każda ze stron umowy czyli nadawca i przewoźnik jest do tego zobowiązania w ramach prowadzenia swojej działalności. Stwierdzenie to poparte jest zapisem z artykułu 5 ustęp 1, gdzie jest wskazane, że pierwszy egzemplarz listu przewozowego „wręcza się nadawcy”, drugi jest dodany do przesyłki, a trzecia kopia trafia do dokumentów przewoźnika. Jednocześnie warto pamiętać, że druk CMR stanowi też umowę przewozu nadanej paczki. Sformułowanie „wręcza się nadawcy” często jest interpretowane jakoby to inny niż nadawca podmiot taki druk wystawiał. A skoro jest to jednocześnie umowa o przewóz to logiczne jest stwierdzenie, że to przewoźnik taki list ma wystawić. Jednakże dalsze zapisy, zwłaszcza z artykułu 6 i 7 mówią jasno, że to nadawca odpowiada za nieścisłości i związane z tym szkody, które nastąpiły i które mógł ponieść przewoźnik. Dlatego też ten zapis interpretuje się jakoby to nadawca miał obowiązek wystawiania listu przewozowego, bo odpowiada gdyby poniesiona została przez przewoźnika szkoda.

 Jak to jest w praktyce?

 Żeby poprawnie wypełnić list przewozowy zwykle potrzebne są dane, które posiada tylko nadawca ładunku. Jest to przede wszystkim adres odbiorcy, waga ładunku, wartość ładunku czy przedmiot ładunku. Niestety przewoźnik nie ma możliwości dowiedzieć się co jest w paczce bez jej rozpakowywania, a tym bardziej nie zgadnie gdzie ja zawieść, jeśli nie dostanie takiej informacji od nadawcy. Dlatego też w Polsce listy przewozowe wystawia nadawca ładunku.

Zapisz