Jakie pytania może zadać sąd podczas sprawy o rozwód?

Jakie pytania może zadać sąd podczas sprawy o rozwód?

Rozprawa rozwodowa nie jest przyjemnym doświadczeniem. Sam fakt rozpadu małżeństwa jest przykry, a perspektywa roztrząsania go przed sądem niezwykle stresująca. Musimy zdać sobie sprawę, że sąd będzie chciał poznać wszystkie powody, przez które zdecydowaliśmy się wnieść pozew, również te intymne.  Dlatego należy się do rozprawy odpowiednio przygotować. W prawidłowym przygotowaniu się do rozprawy może pomóc Ci krakowski adwokat Małgorzata Tokarz.

Pani adwokat specjalizuje się w prawie rodzinnym (rozwody, podział majątku) dzięki czemu może udzielić Ci cennych rad przed rozprawą, a także może reprezentować Cię przed sądem. Taka pomoc adwokata jest szczególnie cenna gdy rozwód nie należy do łatwych.

Pytania o delikatne kwestie

Sąd zaczyna przesłuchania stron od pytań czysto formalnych. Z reguły pierwsze pytanie dotyczy daty i miejsca zawarcia małżeństwa. Dla wielu małżonków data niby prosta i pamiętna, ale pamiętajmy, że będąc w stresie bardzo łatwo możemy powiedzieć coś nie tak. W oczach sądu nie będzie wyglądało to korzystnie. Z reguły w następnej kolejności sąd poprosi nas o opis tego, jak wyglądało małżeństwo. Następnie poprosi o możliwie najdokładniejsze sprecyzowanie momentu, od którego związek zaczął się psuć. Warto dobrze zastanowić się nad odpowiedzią.

  • Kiedy i dlaczego?
  • Jakie są powody? Odpowiadać trzeba w miarę możliwości konkretnie. Czyli np. powodem może być długotrwała rozłąka spowodowana pracą zarobkową jednego z małżonków, a co za tym idzie rozpad pożycia niemożliwy, zdaniem obu małżonków, do odbudowania.

Kolejne pytania będą dotyczyły trzech sfer życia:

  • fizycznej
  • emocjonalnej
  • gospodarczej

Sfera fizyczna to wszystko co dotyczy bliskości  i kontaktu fizycznego małżonków: kontakty seksualne, pocałunki, dotyk. Kiedy i dlaczego małżonkowie zaprzestali działań w tej sferze? Co było powodem?

Sfera emocjonalna dotyczy uczuć, czyli konkretnie: Czy jeszcze się kochacie? Czy istnieją między małżonkami kłótnie, wzajemne pretensje, agresja, znęcanie się, molestowanie?

Sfera gospodarcza dotyczy sytuacji materialnej małżonków. Sąd będzie chciał wiedzieć czy małżeństwo mieszka w jednym domu/mieszkaniu, do kogo lokum należy? Czy małżeństwo razem gospodaruje swoim majątkiem i co wchodzi w skład tego majątku. Należy też pamiętać o tym, że małżonkowie mogli zawierać ze sobą umowy majątkowe  (np. umowę rozdzielności majątkowej tzw. intercyzę). Koniecznie poinformować o niej sąd.

Pytania wydają się banalne, ale należy pamiętać, że samochód czy działkę pod miastem należy tutaj nie tylko wymienić, ale również wskazać czas i sposób użytkowania przez każdego z małżonków. Z pewnością padną również pytania o to, czy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, jeśli tak, to w jakim są wieku i jakiej płci. Dotyczy to dzieci ze związku małżeńskiego, jak i pozamałżeńskiego. Ważną kwestią jest też to, czy małżonkowie widzą szansę pojednania się ze sobą.

Rodzaj pozwu ma znaczenie

W sytuacji, kiedy małżonkowie wnieśli pozew bez orzekania o winie jednej ze stron pytań jest mniej. Są też realne szanse, że cała procedura rozwodowa zakończy się na jednej lub dwóch rozprawach. Jednak, gdy sprawa o rozwód została wniesiona z orzekaniem o winie możemy być pewni, że cała procedura rozwodowa potrwa dłużej, potrzebne będą dowody na to, że jedna za stron ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa, np. przesłuchania świadków. Sąd będzie chciał wiedzieć czy małżonkowie potwierdzają zeznania świadków, dlatego trzeba być przygotowanym. Kłamstwo, mataczenie czy nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznać będą skutkować odpowiedzialnością karną oraz przeciąganiem się sprawy rozwodowej.