O czym należy pamiętać podczas instalacji wentylacji przemysłowej na terenie dużych zakładów?

O czym należy pamiętać podczas instalacji wentylacji przemysłowej na terenie dużych zakładów?

Obiekty przemysłowe są bardzo wymagającymi przestrzeniami. W obiektach przemysłowych obecne są para, kurz, nadmierne ciepło jak i wyjątkowo niskie temperatury. Wewnętrzna wentylacja powinna w pierwszej kolejności  dbać o zdrowie i komfort pracowników, a w następnej zapewnić optymalne warunki dla całego parku maszynowego. Odpowiednia wentylacja powietrza zadba o bezpieczeństwo pracowników jak i urządzeń, chroniąc przed kosztownymi awariami i przestojami.

Rodzaje wentylacji

W budynkach przemysłowych istotne aby, powietrze znajdujące się wewnątrz było jak najlepszej jakości, współczynnik IAQ (ang. Indoor Air Quality) określa jakość powietrza wewnętrznego Im wyższy wskaźnik tym lepsze powietrze. Wysoki wskaźnik IAQ możemy zapewnić jednym z trzech rodzajów wentylacji:

  • Wentylacja grawitacyjna,
  • Wentylacja mechaniczna,
  • Wentylacja łączona, hybrydowa.

W wentylacji grawitacyjnej, zwanej również naturalnym, ruch powietrza odbywa się swobodnie bez pomocy dodatkowych urządzeń. Z kolei wentylacja mechaniczna wykorzystuje urządzenia do wprawiania powietrza w ruch. Instalacja hybrydowa korzysta z obydwu rozwiązań, gdy warunki pozwalają używana jest odmiana naturalna, w innymi przypadku uruchamiane są urządzenia zapewniające przepływ powietrza.

O czym należy pamiętać przy wentylacji?

Wentylacja ma na celu poprawę jakości powietrza wewnątrz zakładu. Musimy jednak pamiętać, że powietrze wyprowadzane ma zewnątrz również powinno spełniać ustawowe normy. Aby tak się stało stosuje się osadniki, filtry suche lub mokre.

Projekt wentylacji musi uwzględniać również aspekty ekonomiczne. Idealnie rozwiązanie to takie, które połączy tanią eksploatację z wysokimi możliwościami systemu, a także zapewni bezawaryjną pracę przez możliwie długi okres czasu.

Czasem potrzebne jest zapewnienie wentylacji awaryjnej, która poprawi bezpieczeństwo wewnętrzne w obiekcie. Zaletą wentylacji awaryjnej jest kilkunastokrotnie zwiększona wydajność. Uruchomiana ona jest tylko wtedy, gdy poziom zanieczyszczeń lub temperatura powietrza przekroczą dopuszczalne, wewnętrzne normy. Wentylacja awaryjna pomaga przy natychmiastowym wietrzeniu pomieszczeń.

W obiekcie przemysłowym w którym istnieje ryzyko, że podwyższone zanieczyszczone powietrze może utrzymywać się powyżej normy możliwe są częstsze kontrole. W standardowych sytuacjach przypada średnio jedna kontrola na rok, w której dochodzi do testu sprawności urządzeń i ogólnego działania wentylacji. Aby unikać częstych kontroli i zanieczyszczeń w powietrzu warto montaż systemu wentylacji powierzyć fachowcom z firmy Profitect – Sprawdź Ofertę!