Czym muszą się wyróżniać przemysłowe instalacje chłodnicze?

Czym muszą się wyróżniać przemysłowe instalacje chłodnicze?

Przemysłowe instalacje chłodnicze to podstawowe urządzenia, bez którego zakłady przemysłowe nie mogłyby prowadzić swojej działalności. Tego typu urządzenia umożliwiają podtrzymywanie właściwej temperatury w poszczególnych pomieszczeniach danego zakładu przemysłowego i działają poprzez czynniki chłodnicze, przykładowo amoniak, czy też dwutlenek węgla. To właśnie dzięki odpowiednio niskiej temperaturze, produkty spożywcze są świeże i zachowują długą trwałość.  Czym muszą wyróżniać się przemysłowe instalacje chłodnicze?

Proces chłodzenia

Przemysłowe instalacje chłodnicze od producenta PROFITECT są zbudowane z komponentów, w skład których wchodzą czynniki chodzące, wentylatory, skraplacze, chłodnice, sprężarki. Rurociągi są odpowiedzialne za poprowadzenie chłodzącego czynnika do sprężarki, która zwiększa ciśnienie i kompresję doprowadzonego czynnika. Chłodnice zajmują się kondensacją pary wodnej z powietrza, a skraplacze są odpowiedzialne za odprowadzana ciepła do otoczenia. Regulacją temperatury chłodzenia całego sytemu wykonują wentylatory. Instalacje zasadniczo wyposażone są również w przyrządy kontrolne, które badają pracę systemu i informują o jakichkolwiek nieprawidłowościach.

To właśnie dzięki temu proces chłodzenia w zakładach przemysłowych jest sprawny i skuteczny.

Bezpieczeństwo i wysoka jakość

Z instalacji chłodniczych korzysta wiele zakładów przemysłowych, przykładowo zakład mleczarski, przetwórstwo owocowo-warzywne oraz zakłady mięsne. Nieprawidłowy montaż urządzeń chłodniczych, a także niesprawdzone instalacje techniczne, bez wymaganej jakości, mogą narazić przedsiębiorstwo na straty finansowe. Warto również zadbać o regularne przeglądy i inspekcje urządzeń, w szczególności zwracając uwagę na szczelność układów, a także połączenia elektryczne oraz pracę wentylatorów. Wszelkie nieprawidłowości w działaniach powinny być niezwłocznie naprawiane przez serwis. Tylko wówczas instalacje będą bezpieczne i będą działały przez długi czas.

Nieprzerwane działanie

Aby system chłodzenia w zakładach przemysłowych działał poprawnie, musi działać nieprzerwanie. W innym przypadku mogłoby dojść do zniszczenia wielu produktów, a co za tym idzie ich wyrzucenia i narażenia przedsiębiorstwa na straty finansowe. Co istotne, nawet niewielkie, odbiegające od normy zmiany temperatury, mogą doprowadzić do niewidocznych zmian w składzie i konsystencji produktów.

Właśnie dlatego przemysłowe instalacje chłodnicze są monitorowane przez monitorujący system. Regularne raportowanie nieprawidłowości działania pozwala na unikniecie wielu strat finansowych oraz na sprzedaż wartościowych i dobrych do spożycia produktów.